.

Se vor depune la executorul judecatoresc următoarele:

..

- cerere de comunicare a înscrisului (a se vedea pagina Modele de cereri),

.

- actul judiciar sau extrajudiciar în trei exemplare,

.

- copie act de identitate al părții ce solicita comunicarea în cazul persoanelor fizice,

 

- dovada calității de reprezentant (împuternicire avocațială, contract de mandat, procură, etc.), dacă notificarea se face sau se depune prin altă persoană,

.

- acte atașate în două exemplare (dacă se comunică un act în original se va depune originalul și o xerocopie),

.

- taxa judiciară de timbru, de câte 4 lei pentru fiecare comunicare (se achită numerar la Direcțile Fiscale de la domiciliul/sediul persoanei care solicită notificarea),

 

- timbru judiciar în valoare de câte 0,15 lei pentru fiecare comunicare (se distribuie prin oficiile poștale),

.

- contravaloarea cheltuielilor necesare comunicării și onorariul executorului judecătoresc (se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).

..

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473; 0745.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.