.

Cauțiunea în vederea participării la licitație se va achita prin consemnare în contul

.

RO78BTRL0300120269675200 deschis la BANCA TRANSILVANIA SA - Sucursala Ploiești

sau

RO94BREL0002000642010101 deschis la LIBRA BANK - Sucursala Ploiești,

.

pentru beneficiar BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GRECU OVIDIU ALEXANDRU, CIF 29905008, cu menționarea faptului că suma reprezintă cauțiune de participare la licitație, numărul dosarului de executare și numele executorului judecătoresc.:

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.