.

Vânzarea la licitație este publică.

Poate participa la licitație orice persoană care, cel mai târziu pâna la începerea vânzarii la licitație publica a consemnat la dispoziția executorului judecăatoresc cel puțin 10 % din prețul de începere al licitației pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere.

Debitorul sau altă persoană interesată va putea solicita încetarea sau suspendarea urmăririi numai consemnând valoarea ce i se cere, la dispoziția organului de executare. În acest caz se va depune la executorul judecătoresc pe lângă recipisa de consemnare și copie de pe cererea de suspendare sau încetare a executării depusă la instanța competenta. Urmărirea se va opri în tot sau în parte pâna la soluționarea cererii.

Prețul de la care începe licitația este cel prevazut în publicațiile sau anunțurile de vânzare. Bunul se adjudecă celui care, dupa trei strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permita opțiuni si supralicitari, oferă prețul cel mai mare, chiar și atunci când, în lipsă de alti concurenți, acesta a fost singurul ofertant. Dacă nu se obține prețul de începere al licitației, la același termen, bunul va fi vândut la prețul cel mai mare oferit, sub rezerva ca acesta să nu fie derizoriu. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75 % din pretul de începere al licitației.

Adjudecatarul este obligat să depuna de îndată întregul preț, în numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de plată. La cererea adjudecatarului, încuviințată de executor, prețul se va depune în cel mult 5 zile. Dacă prețul nu se depune, se va relua licitația sau altă modalitate de valorificare a bunului, primul adjudecatar fiind răspunzator atât de scaderea prețului cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta. Sumele se vor stabili de către executorul judecatoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu și se vor reține cu precădere din cauțiune.

Când adjudecatar este însuși creditorul urmăritor iar la urmarire nu participă alți creditori, sau aceștia au un rang de preferința inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul prețului creanța sa, în tot sau în parte.

După închiderea licitației, executorul judecatoresc va elibera fiecărui adjudecatar o dovadă care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute. Predarea bunului se va face dupa achitarea integrală a prețului, până la predare adjudecatarul suportând riscul pieirii bunului adjudecat.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.