.

Conform legii, din competența executorului judecatoresc fac parte și alte acte și operațiuni, cum ar fi:

.

• luarea în posesie prin executare silită a bunurilor afectate garanției în cazul contractelor de garanție reală;

.

• executarea silităa a contractelor de leasing în sensul intrării în posesia bunurilor ce fac obiectul contractelor;

.

• întocmirea protestului de neplată a cambiilor și biletelor la ordin;

.

• actualizarea creanțelor, stabilirea dobânzilor, penalităților sau a altor sume ce fac obiectul executării silite;

.

• consultanță în materia executării silite.

..

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0740.330.793; 0771.399.473; Fax:0344.802.589

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.