.

Singurul organ de executare competent pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în hotărâri judecatorești este executorul judecatoresc. Se pot realiza pe calea executării silite obligații precum:.

.

- plata unor sume de bani,.

.

- predarea bunurilor mobile,

.

- predarea bunurilor imobile,

.

- obligația de a face sau de a nu face,

.

- măsuri privind stabilirea domiciliului, încredințarea sau vizitarea minorului etc.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.