.

Se poate opta și pentru recuperarea creanțelor pe cale amiabilă în absența unui titlu executoriu.

.

Etapele care trebuiesc parcurse în acest caz sunt:

.

- determinarea solvabilității debitorului,

.

- notificarea și contactarea telefonica a debitorului,

.

- intalnirea părților și stabilirea modalităților de plată,

.

- deplasări la sediul debitorului.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.