.

Notificarea este formalitatea care are drept scop aducerea actelor judiciare și extrajudiciare la cunoștința destinatarilor.

Actele judiciare sunt emise pe parcursul soluționării unui proces (citații, cereri de chemare în judecata, hotărâri judecatorești și alte acte procesuale).

.

Actele extrajudiciare nu sunt emise de o instanță judecătoreasca însă pot fi folosite în cadrul unui proces.

Notificarea actelor extrajudiciare are rolul de a:

.

- încunoștința cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept,

.

- avertiza cu privire la un anumit demers,

.

- soma o persoană sub o sancțiune arătată expres, etc.

.

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare se poate face personal de catre executorul judecătoresc, prin intermediul oficiilor poștale, precum și prin fax, poștă electronică sau alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.