.

Pentru a se constata de urgență o stare de fapt care ar putea să se schimbe până la administrarea dovezilor în cadrul unui proces, la cererea pățtii interesate, instanța în circumscripția căreia urmează a se face constatarea poate delega pentru aceasta un executor judecatoresc. Instanța poate încuviința chiar realizarea constatării fără înștiințarea persoanei împotriva căreia este cerută această măsură.

.

Această procedură este folosită frecvent în cazul proceselor de partaj, când bunurile se află în folosința exclusivă a unuia dintre coproprietari sau devălmași și există pericolul ca unele dintre acestea sa dispară, pentru constatarea stării de fapt a unui imobil la un moment dat sau pentru constatarea stadiului unei lucrări etc.

.

Probele conservate prin această procedură au aceeași putere de dovadă ca și în cazul în care s-ar fi administrat în cursul judecății, iar părțile interesate le pot combate prin alte probe..

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.