.

Măsurile asiguratorii sunt mijloace procesuale care au ca scop asigurarea posibilității de realizare efectivă a executării silite, daca va obține titlu executoriu. Se aduc la îndeplinire prin intermediul executorului judecătoresc.

Diferențiem: sechestrul asigurator care are ca efect indisponibilizarea anumitor bunuri ale debitorului pentru ca la terminarea procesului, creditorul să le poată urmări pentru îndestularea creanței sale.

Efectele sechestrului asigurator sunt mai energice în cazul imobilelor, deoarece mențiunea făcută în cartea funciara privitor la instituirea măsurii devine opozabilă oricărui dobânditor ulterior al imobilului respectiv, acesta neputându-se opune la o eventuala urmărire silită declansată de creditorul care a obtinut sechestrul.

Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunului care formează obiectul litigiului, acesta fiind încredintat spre păstrare si administrare, pe toată durata procesului, de regulă, unei terte persoane.

Poprirea asiguratorie este o măsură ce determină indisponibilizarea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o tertă persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.