.

Recuperarea creanțelor prin executare silită este posibilă când sunt îndeplinite cele două condiții impuse de lege:

.

- creanta ce se cere a fi executată silit să fie certa, lichidă si exigibilă;

.

- dreptul de a executa să fie constatat printr-un înscris, întocmit potrivit legii, numit titlu executoriu.

.

Înscrisurile cărora legea le conferă caracterul de titluri executorii sunt: hotărârile judecătorești, hotărârile arbitrale, hotărârile judecătorești străine, actele autentificate de notarul public, cambia, biletul la ordin și cecul, actele de sancționare contraventională, contractele de credit bancar, contractele de credit ale instituțiilor financiare nebancare, contractele de leasing, contractul de garantie reală mobiliara, contractul de arendă, titlul executoriu european pentru creanțele necontestate, etc.

. .

Căile legale prevăzute pentru realizarea executării silite, până la obținerea dreptului cuprins în titlul executoriu, sunt:

.

- poprirea sumelor detinute de debitor în conturi bancare,

.

- poprirea veniturilor debitorului (salariu, pensie, etc.),

.

- poprirea sumelor de bani datorate debitorului de către o terță persoană,

.

- poprirea și vânzarea bunurilor mobile incorporale ale debitorului,

.

- sechestrarea și vânzarea bunurilor mobile aparținând debitorului,

.

- sechestrarea și vânzarea fructelor neculese și a recoltelor prinse de radacini,

.

- vânzarea bunurilor imobile proprietatea debitorului, etc.

. .

Iată și etapele care trebuiesc parcurse in activitatea executorului judecătoresc:

.

- înregistrarea dosarului și încuviințarea executării silite de către instanța de executare,

.

- evaluarea situației debitorului,

.

- poprirea veniturilor, indisponibilizarea bunurilor,

.

- vânzarea lor la licitație sau constatarea stării de insolvabilitate a debitorului.

.

- distribuirea bunurilor/sumelor de bani rezultate din executarea silita si închiderea dosarului.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.