.

Oferta de plată este procedura pusă la dispoziția debitorului pentru a se libera de obligația sa față de creditor în situația în care, din diverse motive, acesta refuzăa să accepte plata.

Oferta reală se aplică în cazul obligației de a achita o sumă de bani sau de a preda un bun. Debitorul solicită această procedură si, prin intermediul executorului judecătoresc, este somat creditorul să primeasca plata.

În somație se va indica ziua, ora si locul unde i se va preda suma sau bunul oferit.

După primirea somației creditorul poate adopta una din cele două atitudini prezentate mai jos:

.

• se prezintă la data si locul precizat în somație si va primi suma datorată.În această ipostază oferta si-a atins scopul si se finalizează prin procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care se constată primirea plătii si liberarea debitorului de datorie;

.

• nu se prezintă sau se prezintă si declară că refuza să primească plata. Si aceste împrejurări se vor consemna de către executorul judecatoresc într-un proces verbal. În acest caz debitorul va consemna suma, iar recipisa o va preda executorului judecatoresc. În acest din urmă caz, procedura ofertei reale nu se finalizează după consemnarea sumei întrucât creditorul are posibilitatea de a solicita anularea platii.

.

Debitorul se va adresa instantei pentru validarea plătii si consemnarii. La data ramânerii definitive a hotărârii judecatoresti de validare a plătii debitorul este considerat liberat de datorie.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.